Twitter

Michael's Twitter

11. března 2014 v 0:20
@Michael_Trevino: False. RT @QuestionAnders: Remember that guy who wore JNCO jeans & smelled of Curve Cologne who knew ... http://tmi.me/1dT4Sh

[Nepravdivý. RT @QuestionAnders: Pamatujete si toho kluka, který nosil džíny JNCO a byl cítit po Curve Cologne, který znal ... http://tmi.me/1dT4Ah]

@Michael_Trevino: Cosmos and True Detective finale. Let's go!

[Zavěrečný Cosmos and True Detective. Jdeme na to!]

@Michael_Trevino: Filming a shirtless scene tomorrow, that means dinner will consist of 4 to 6 Almonds. #TVD

[Zítra natáčení scén bez trika, to znamená, že večeře bude obsahovat 4 až 6 Almonds. #TVD]

@Michael_Trevino: It's too damn early to be hitting the gym right now. Filming in 3 hours but thankfully we're on location in midtown. 5 min drive to work?👍

[Je zatraceně brzo teď posilovat v posilovně. Do tří hodin je natáčení, ale naštěstí jsme v centru. 5 minut jízdy do práce?]

@Michael_Trevino: BATES. MOTEL.

[??. MOTEL.]

@Michael_Trevino: Ok, now back to True Detective.

[Ok, teď zpátky k True Detective.]

@Michael_Trevino: Haha RT @Chrisgrismer: I think Matthew Mcconaughey just baptized me. #Oscars2014

[Haha RT @Chrisgrismer: Myslím, že mě právě Matthew Mcconaughey pokřtil. #Oscars2014]

@Michael_Trevino: That was amazing.

[Bylo to úžasné.]

@Michael_Trevino: Who got their ear pierced first, Morgan Freeman or Harrison Ford?

[Kdo si propíchl uši první, Morgan Freeman nebo Harrison Ford?]

@Michael_Trevino: Haha RT @THR: Somewhere, Taylor Swift is dancing all by herself. #Oscars

[Haha RT @THR: Někde, tancuje Taylor Swift úplně sama. #Oscars]

‏@Michael_Trevino: Bedazzled Red Octobers?

[??]

@Michael_Trevino: Tear it up* (Siri fucked me up)

[Roztrhej to* (Siri ****)]

♠♠

Michael's Twitter #7

25. února 2014 v 13:04
@Michael_Trevino: You're right. I got ahead of myself. RT @jessicaengson: @Michael_Trevino it's only the semis tmw bud

[Máš pravdu. Dostal jsem se před sebe. RT @jessicaengson: @Michael Trevino je to jen semifinále tmw]

‏@Michael_Trevino: So the US men's hockey team takes the gold against Canada tomorrow right? Ay? Eh?

[Takže US mužský hokejový tým vezme zítra zlato Kanadě, že? Ej? Eh?]

@Michael_Trevino: Damn... Congrats Canada. You definitely earned it.

[Sakra... Gratuluju Kanadě. Určitě jste si to zasloužili.]

‏@Michael_Trevino: Congratulations to @natebuzz on the new pilot. Well deserved. So can we stop with the worldwide Trending Topics now Twitter? 😉

[Gratuluju @natebuzz v novém pilotu. Zasloužené. Takže můžeme teď přestat se světovými top trendy, Twittere?]

@Michael_Trevino: 👍 RT @DeadlineTV: Nathaniel Buzolic & Lucien Laviscount Land The Leads In CW's 'Supernatural' Spinoff http://dlvr.it/4zNzbL

[RT @DeadlineTV: Nathaniel Buzolic & Lucien Laviscount Land The Leads na CW's 'Supernatura' Spinoff http://dlvr.it/4zNzbL]

Michael's Twitter #6

30. ledna 2014 v 19:53
@Michael_Trevino: Carina gets it! RT @cadlymack: @Michael_Trevino @zach_roerig the city mouse and the country mouse.

[Carina to dostala! RT @cadlymack: @Michael_Trevino @zach_roerig městská myš a country myš.]

‏@Michael_Trevino: Stop It! RT @cadlymack: @Michael_Trevino "Hey Twitter, how long will it take me to get home to the strip club in the snow?"

[Zastavte to! RT @cadlymack: @Michael_Trevino "Hey Twittere, jak dlouho mi bude trvat dostat se z domu do strip klubu ve sněhu?"

♠♠

Michael's Twitter #5

29. ledna 2014 v 19:30
‏@Michael_Trevino: Hey Atlanta. What's the over/under on how long it takes me to get home from the airport at 9pm? I live near MJQ/Claremont Lounge. 😈

[Hey, Atlanto. Co je nad/pod na tom jak dlouho mi to trvá dostat se domů z letiště v 9 večer? Žiju blízko MJQ/Claremont Lounge. 😈]

♠♠

Michael's Twitter #3

26. ledna 2014 v 20:41
@Michael_Trevino: THANK YOU FOR ALL THE B DAY WISHES. I LOVE YOU ALL!!!

[DĚKUJU VŠEM ZA NAROZENINOVÁ PŘÁNÍ. VŠECHNY VÁS MILUJU!!!]

@Michael_Trevino: All the birthday wishes mean a lot Twitter fam. I appreciate all of you. Thank you for making a guy feel good. I LOVE YOU!

[Všechny narozeninová přání moc znamenají Twitter fam. Všech si vás vážím. Díky za to, že jste učinili člověka cítit se dobře. MILUJU VÁS!

♠♠

Michael's Twitter #2

21. ledna 2014 v 23:30
@Michael_Trevino: RIP "Can't Wait" RT @jimrome: Bart Scott has been dethroned.

[RIP "Nemůžu se dočkat" RT @jimrome: Bart Scott byl sesazen z trůnu.]

@Michael_Trevino: Mispronounce* Doh! (Sits down and shuts up)

[Nesprávně vyslovit* Doh! (sedne a mlčí)]

@Michael_Trevino: Jon Voight kills in Ray Donovan. Well deserved. Also, did my man Taylor Kinney miss pronounce Candelabra while presenting???

[Jon Voight zabije Ray Donovan. Zasloužené. Také, nechal si můj muž Taylor Kinney ujít Candelabra během prezentování???]

♠♠

Michael's Twitter

12. ledna 2014 v 19:49
@Michael_Trevino: Is this the part where we all start tweeting about the Coachella lineup?

[Je tohle část, kde všichni začneme tweetovat o Coachella sestavě?]

@Michael_Trevino: Jameis Winston Is A Preacher. Take em to church Boi. I love it. Haha

[Jameis Winston je kazatel. Vezměte je do kostela Boi. Miluju to. Haha]

@Michael_Trevino: FAMOUS. JAMEIS.

[SLAVNÝ. JAMEIS.]

‏@Michael_Trevino: Now who wants to ride Bear Mtn tomorrow? Ya I know weather is 👎 and there ain't snow but lets hit the park anyway!

[Teď kdo chce zítra sjet Bear Mtn? Jo, vím počasí je (asi palec dolů..:D) a není tam sníh, ale stejně pojďme napadnout park!]

@Michael_Trevino: Hello World. Back from the mountains where I met reptilians, superhumanoids, and everything else was pixilated to say the least.

[Ahoj, světe. Zpátky z hor, kde jsem se setkal s ještěry, superhumanoidy, a tomuhle moc nerozumím..:D]

♠♠

Michael's Twitter

2. ledna 2014 v 12:04
@Michael_Trevino: Truth. I sent him the trailer when it first came out RT @julieplec: @ErnestoRiley, if 'Her' doesn't blow your mind, then I don't know you as well as I think I do.

[Pravda. Poslal jsem mu trailer, když poprvé vyšel RT @julieplec: @ErnestoRiley, pokud 'Ona' neodfoukne tvou mysl, pak tě neznám tak dobře, jak jsem si myslel.]

♠♠

Michael's Twitter #3

21. prosince 2013 v 11:44
‏@Michael_Trevino: This is just getting ridiculous... #prayforkobe smh

[Tohle prostě začíná být směšné... #prayforkobe smh]

‏@Michael_Trevino: Previously on Homeland...

[Dříve v Homeland...]

‏@Michael_Trevino: Hopefully @zach_roerig and I will do a better job on the next panel. Love You All. See You Soon.

[Doufejme, že @zach_roerig a já uděláme lepší práci na dalším panelu. Mám vás všechny rád. Brzy nashledanou.]

‏@Michael_Trevino: I'm outta here Orlando, it's been a really good time. Thank you to each and every one of you that came out to the Creation event.

[Jsem pryč Orlando, byl to opravdu dobrý čas. Děkuju každému z vás, že jste přišli na Creation.]

@Michael_Trevino: In case you were wondering, the long night was spent filming... K. See you in a bit fandom.

[V případě, že byste byli zvědaví, stravil jsem dlouhou noc natáčením. K. Uvidíme se ve malém fandomu.]

@Michael_Trevino: So @zach_roerig and I actually made our flight this morning after a long night. See you soon Orlando!

[Takže @zach_roerig a já jsme právě toto ráno letěli po dlouhé noci. Uvidíme se brzy Orlando!]

♠♠

Michael's Twitter #2

12. prosince 2013 v 11:59
@Michael_Trevino: Get Em! RT @JennaUshkowitz: My good friend mma_fitness_baker and wanderlie from his last fight. Wishing you the best of luck…

[Dostaňte je! RT @JennaUshkowitz: Můj dobrý přítel mma_fitness_baker a wanderlie z jeho minulého boje. Přeji vám hodně štěstí...]

♠♠

Michael's Twitter

3. prosince 2013 v 14:35
‏@Michael_Trevino: Lets Go!!! FIGHT ON!!! RT @SportsCenter: THIS JUST IN: Washington coach Steve Sarkisian has accepted job as head coach at USC.

[Pojďme!!! Bojovat!!! RT @SportsCenter: TOHLE PRÁVĚ V: Washingtonský trenér Steve Sarkisian přijal práci jako hlavní trenér v USC]


[Sakra...]

♠♠

Michael's Twitter #6

28. listopadu 2013 v 12:56
@Michael_Trevino: Swaggy P always balls when Iggy Azalea in the stands RT @SportsCenter:Lakers beat Nets in Brooklyn 99-94. Nick Young drops 26 Pts (8-16 FG)

[Swaggy P si vždy užívá, když Iggy Azalea stojí RT @SportsCenter:Lakers porazili Nets v Brooklynu 99-94. Nick Young dosáhl 26 b (8.7-16 FG)]

Tento překlad berte s rezervou, v tomhle se nevyznám. :D

@Michael_Trevino: Who wants to roll out?! RT @Bear_Mountain: OPENING DAY THIS WEDNESDAY Nov. 27th. First chair is 8:30, is it yours?

[Kdo chce rozválcovat?! RT @Bear_Mountain: DEN ZAHÁJENÍ TUTO STŘEDU 27. listopadu. První židle je v 8:30, to je tvoje?]

@Michael_Trevino: Watching the last episode of Eastbound & Down. 😢

[Sleduju poslední epizodu Eastbound & Down.]

♠♠

Michael's Twitter #5

18. listopadu 2013 v 13:54
@Michael_Trevino: I like how FOX just cut away to commercial after homeboy just broke his leg on a defensive play. Goodell def put in a call to all networks.

[Líbí se mi jak FOX prostě odříznul reklamy po tom, co si krajan zlomil nohu na defenzivní hře. Goodell def dej hovor do všech sítí.]

♠♠

Michael's Twitter #4

14. listopadu 2013 v 11:22
@Michael_Trevino: Thanks for watching fandom! Love you guys! RT @julieplec: Fabulous ratings last night --- season high! Thanks for watching. #TheOriginals

[Děkuju za sledování fanoušci! Miluju vás, lidi! RT @julieplec: Báječné hodnocení minulou noc --- vysoká sezóna! Díky za sledování. #TheOriginals]

‏@Michael_Trevino: That wasn't the flu. RT@SportsCenter: Jordan's sneakers from his infamous "Flu Game" will soon be up for auction » http://es.pn/1gKaoG5

[Nebyla to chřipka. RT@SportsCenter: Jordanovy tenisky z jeho neslavné 'chřipka hry' budou brzy v aukci » http://es.pn/1gKaoG5]

‏@Michael_Trevino: Fun fact: That scene you just saw took place right after lunch. I made Joseph Morgan pop some mints. #toocloseforcomfort

[Zábavný fakt: Ta scéna, kterou jste právě viděli byla natočena po obedě. ?? #toocloseforcomfort]

@Michael_Trevino: Too many damn commercials! #TheOriginals

[Tolik zatracených reklam! #TheOriginals]

@Michael_Trevino: The face off after this commercial. #TheOriginals

[??]

@Michael_Trevino: That scent is varvatos... #TheOriginals

[To je vůně varvatos... #TheOriginals]

‏@Michael_Trevino: Hmmmmm... Where could she be? #TheOriginals

[Hmmmmm... Kde by mohla být? #TheOrginals]

‏@Michael_Trevino: The Originals is on now east coast! I'll try and answer any questions you guys have during the episode. Let the mayhem begin. Enjoy.

[Původní jsou teď na východním pobřeží! Pokusím se odpovědět na všechny otázky během epizody. Nechte chaos započít. Užíjte si to.]

‏@Michael_Trevino: 1 more hour till Tyler makes makes his presence known. Hybrids collide. #TheOriginals

[Zbývá 1 hodina, kdy dá Tyler vědět o své přítomnosti. Hybridí srážka. #TheOriginals]

♠♠

Michael's Twitter #3

12. listopadu 2013 v 12:59
@Michael_Trevino: Tomorrow Night. RT @MichaelNarducci: blood-let-ting 1. removal of blood for therepeutic purposes 2. violent killing during war 3. division within a group #TheOriginals 1.07

[Zítra večer. RT @MichaelNarducci: blood-let-ting 1. odstranění krve za terapeutickým účelem 2. násilné zabíjení během války 3. divize ve skupině #TheOriginals 1.07]

♠♠

Michael's Twitter #2

10. listopadu 2013 v 17:19


@Michael_Trevino: Can we throw a filter on my red eyes? RT @ninadobrev: After the show...my boys @michael_trevino and ... http://tmi.me/1bV7HH

[Můžeme hodit filtr na mé červené oči? RT @ninadobrev: Po show...mí kluci @michael_trevino a ... http://tmi.me/1bV7HH]

@Michael_Trevino: Unrelated to my previous tweet. Saw "12 years a slave" today. Such a powerful film. All the awards to Steve McQueen and everyone involved.

[Nesouvisející s mým předchozím tweetem. Saw "12 let otroka" dnes. Tak mocný film. Všechny ceny Stevu McQueenovi a všem zúčastněným.]

@Michael_Trevino: #AHSCoven was weak tonight. I thought last weeks episode was much better. Spalding is a mutha f&$kin creep man!

[#AHSCoven byl dnes večer slabý. Myslel jsem, že epizoda z minulého týdne byla mnohem lepší. Spalding je ?? děsivý muž!]

‏@Michael_Trevino: This will be fun. RT @THR: '#TheOriginals' Producer Promises '#VampireDiaries' Crossover Will 'Shake Things Up' http://j.mp/1dJcjqx

[Tohle bude zábava. RT @THR: '#TheOriginals' producent slibuje, že '#VampireDiaries' smíchání zatřese věcmi http://j.mp/1dJcjqx]

@Michael_Trevino: In Oakland for the Raider/Eagles game. Who is tailgating tomorrow?!?! I need someone from the Raider Nation to show me how the bay does it!

[V Oaklandu na hře Raider/Eagles. Kdo je zítra nárazníkem?!?! Potřebuju někoho z Raider Nation, aby mi ukázal jak na to!]

♠♠

Michael's Twitter

1. listopadu 2013 v 14:44
@Michael_Trevino: New Vampire Diaries tonight!!! Life might be changing for Tyler and Caroline...

[Nové Upíří deníky dnes večer!!! Život se Tylerovi a Caroline může změnit...]

@Michael_Trevino: Happy Halloween Kids!!!

[Šťastný Halloween děcka!!!]

@Michael_Trevino: Good Morning.

[Dobré ráno.]

♠♠

Michael's Twitter #4

27. října 2013 v 10:33
@Michael_Trevino: Did I just see the first promo for season 2 of The Following? @MSiega @kevwilliamson (Watching the World Series)

[Viděl jsem právě první promo druhé série Stoupenců zla? @MSiega @kevwilliamso (Sledování světové série)

‏@Michael_Trevino: My boss is better than your boss. RT @latimesent: With 'Vampire Diaries' and 'Originals,' Julie Plec is queen of CW http://lat.ms/1b3kDz4

[Můj šéf je lepší, než váš šéf. RT @latimesent: s 'Upířími deníky' a 'Původními', je Julie Plac královna CW http://lat.ms/1b3kDz4]

‏@Michael_Trevino: I just walked out. There was no way of explaining Rick Owens T Shirts to him... Loving this Atlanta weather tho. K Bye.

[Právě jsem šel ven. Nebyl tam žádný důvod k vysvětlování trička Ricka Owense. Miluju tohle atlantské počasí. K Čau.]

‏@Michael_Trevino: Damn, picked up my clothes at the cleaners and the Asian cat that owns the spot "really liked my girlfriends dresses."

[Sakra, vyzvedl jsem si své oblečení v čistírně a asijská kočka, která to místo vlastní "má opravdu ráda oblečení mé přítelkyně".]

♠♠

Michael's Twitter #3

17. října 2013 v 13:42
@michael_trevino: Everyone give a follow to the best photo bomber I know @JackColeman4RLZ. Because according to his twitter handle he is for reals...

[Všichni následujte nejlepšího bombardéra fotek, kterého znám @JackColeman4RLZ. Protože podle jeho tweeteru je nefalšovaný...]

@michael_trevino: Instagram is failing me right now... Last tweet was suppose to be to @BigSean @Roscoedash. K Bye.

[Selhává mi teď instagram... Poslední tweet měl podle mě být pro @BigSean @Roscoedash. K Čau.]

@michael_trevino: Finally caught up on Homeland last night. Claire Danes going super cuckoo this season. Cuckoo = Golden Globe & Emmy

[Konečně jsem včera dohnal Homeland. Claire Danes bude v téhle řadě super kukačka. Cuckoo = Zlatý Globus & Emmy]

♠♠

Michael's Twitter #2

9. října 2013 v 14:33
@Michael_Trevino: Adios Braves. NLCS here we come! STL or PITT... Who want it? #Dodgers

[Sbohem Braves. NLCS jsme tady" STL nebo PITT... Kdo to chce? #Dodgers]

@Michael_Trevino: DODGERS!!!!!

[DODGERS!!!!!]

@Michael_Trevino: GRAVITY is an amazing piece of filmmaking. Alfonso Cuarón is a beast. I'm not huge on 3D movies but definitely see this one in IMAX 3D.

[GRAVITACE je skvělý kousek filmařiny. Alfonso Cuarón je zvíře. Nejsem fanouškem 3D filmů, ale tenhle musíte rozhodně vidět v IMAX 3D.]

@Michael_Trevino: Headed to Turner Field to tailgate with Magic Johnson and Vin Scully.

[Zamířil jsem do Turner Field do zavazadlového prostoru s Magic Johnson a Vin Scully.]

♠♠

Michael's Twitter

4. října 2013 v 15:44
@michael_trevino: The Vampire Diaries season 5 premiere in 30 mins! Welcome back people!

[Premiéra 5. řady Upířích deníku za 30 minut! Vitejte zpátky, lidi!]

@michael_trevino: The Originals. I'm really excited and happy for all those guys. They're killing it (no pun intended). Congratulations on the premiere!

[Původní. Jsem vážně nadšený a šťastný za všechny ty lidi. Zabíjí to (žádná slovní hříčka). Gratulace premiéře!]

@michael_trevino: Hope the west coast enjoyed TVD as much as I enjoyed my Dodgers whoppin that Braves ass tonight.

[Doufám, že si západní pobřeží užilo TVD tak moc jako jsem si já dnes užil moje Dodgers.]

♠♠

Michael's Twitter

23. září 2013 v 9:33
@Michael_Trevino: Hi... TVD in 2 weeks... K Bye.

[Ahoj... TVD za 2 týdny... K Čau.]

@Michael_Trevino: I've been on the west coast for a long time now. Thinking I should head east next weekend for TomorrowWorld... Anyone going?

[Teď jsem byl dlouho na západním pobřeží. Další víkend bych měl myšlení zaměřit na východ kvůli TomorrowWorld... Jde někdo?]

•Kopíruj se zdrojem•
 
 

Reklama