Listopad 2013

Personal Photo #7

28. listopadu 2013 v 13:04 Gallery News
@Michael_Trevino: David O. Russell did it again with this one. Outstanding performances by the whole cast and it reminded me of a Scorsese film. GO SEE THIS!

[David O. Russell to udělal zase s tímhle. Vynikající výkony celého obsazení a připomnělo mi to film Scorsese. Běžte se na to podívat!

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com


♠♠

Michael's Twitter #6

28. listopadu 2013 v 12:56 Twitter
@Michael_Trevino: Swaggy P always balls when Iggy Azalea in the stands RT @SportsCenter:Lakers beat Nets in Brooklyn 99-94. Nick Young drops 26 Pts (8-16 FG)

[Swaggy P si vždy užívá, když Iggy Azalea stojí RT @SportsCenter:Lakers porazili Nets v Brooklynu 99-94. Nick Young dosáhl 26 b (8.7-16 FG)]

Tento překlad berte s rezervou, v tomhle se nevyznám. :D

@Michael_Trevino: Who wants to roll out?! RT @Bear_Mountain: OPENING DAY THIS WEDNESDAY Nov. 27th. First chair is 8:30, is it yours?

[Kdo chce rozválcovat?! RT @Bear_Mountain: DEN ZAHÁJENÍ TUTO STŘEDU 27. listopadu. První židle je v 8:30, to je tvoje?]

@Michael_Trevino: Watching the last episode of Eastbound & Down. 😢

[Sleduju poslední epizodu Eastbound & Down.]

♠♠

Personal Photo #6

23. listopadu 2013 v 18:29 Gallery News
@Michael_Trevino: Confession: This is where I get all my clothes in the ATL. Only cuz.. Well.. The name only exist in Georgia.

[Zpověď: To je, kde jsem získal všechno mé oblečení v ATL. Jen protože.. No.. To jméno existuje pouze v Georgii.]
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com


♠♠

Michael's Twitter #5

18. listopadu 2013 v 13:54 Twitter
@Michael_Trevino: I like how FOX just cut away to commercial after homeboy just broke his leg on a defensive play. Goodell def put in a call to all networks.

[Líbí se mi jak FOX prostě odříznul reklamy po tom, co si krajan zlomil nohu na defenzivní hře. Goodell def dej hovor do všech sítí.]

♠♠

Personal Photo #5

18. listopadu 2013 v 13:42 Gallery News
@Michael_Trevino: Old school photo by Tyler Shields with Dave Franco. Go get that #thedirtysideofglamour book if you haven't already!

[Stará fotka Tylera Shieldse s Davem Franco. Běžte si pro knihu #thedirtysideofglamour pokud jí ještě nemáte!]
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com


♠♠

Personal Photo #4

17. listopadu 2013 v 17:19 Gallery News
Michael_Trevino: On our worst behavior.

[Na našem nejhorším chování.]
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com


♠♠

Personal Photo #3

16. listopadu 2013 v 16:50 Gallery News
@Michael_Trevino: Ohh you know just doin my best Stephen Amell impression at the gym. @amellywood #Arrow

[Ohh víte jen dělám nejlepší dojem Stephena Amella v posilovně. @amellywood #Arrow]
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Miscellaneous > Twitter/Online Pictures

♠♠

Personal Photos #4

14. listopadu 2013 v 11:56 Gallery News
@Michael_Trevino: Walking thro Murder Kroger and ran into this guy with the ill turtle shell satchel. 1 of 1. Very rare.

[Jdu přes Murder Kroger a narazím na tohohle chlapa s bláznivou kabelkou z želvího krunýře. 1 z 1. Velmi vzácné.]
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Miscellaneous > Twitter/Online Pictures

♠♠

Michael's Twitter #4

14. listopadu 2013 v 11:22 Twitter
@Michael_Trevino: Thanks for watching fandom! Love you guys! RT @julieplec: Fabulous ratings last night --- season high! Thanks for watching. #TheOriginals

[Děkuju za sledování fanoušci! Miluju vás, lidi! RT @julieplec: Báječné hodnocení minulou noc --- vysoká sezóna! Díky za sledování. #TheOriginals]

‏@Michael_Trevino: That wasn't the flu. RT@SportsCenter: Jordan's sneakers from his infamous "Flu Game" will soon be up for auction » http://es.pn/1gKaoG5

[Nebyla to chřipka. RT@SportsCenter: Jordanovy tenisky z jeho neslavné 'chřipka hry' budou brzy v aukci » http://es.pn/1gKaoG5]

‏@Michael_Trevino: Fun fact: That scene you just saw took place right after lunch. I made Joseph Morgan pop some mints. #toocloseforcomfort

[Zábavný fakt: Ta scéna, kterou jste právě viděli byla natočena po obedě. ?? #toocloseforcomfort]

@Michael_Trevino: Too many damn commercials! #TheOriginals

[Tolik zatracených reklam! #TheOriginals]

@Michael_Trevino: The face off after this commercial. #TheOriginals

[??]

@Michael_Trevino: That scent is varvatos... #TheOriginals

[To je vůně varvatos... #TheOriginals]

‏@Michael_Trevino: Hmmmmm... Where could she be? #TheOriginals

[Hmmmmm... Kde by mohla být? #TheOrginals]

‏@Michael_Trevino: The Originals is on now east coast! I'll try and answer any questions you guys have during the episode. Let the mayhem begin. Enjoy.

[Původní jsou teď na východním pobřeží! Pokusím se odpovědět na všechny otázky během epizody. Nechte chaos započít. Užíjte si to.]

‏@Michael_Trevino: 1 more hour till Tyler makes makes his presence known. Hybrids collide. #TheOriginals

[Zbývá 1 hodina, kdy dá Tyler vědět o své přítomnosti. Hybridí srážka. #TheOriginals]

♠♠

The Originals - On the Set

13. listopadu 2013 v 18:42 Gallery News
Michael při natáčení seriálu 'The Originals', jako Tyler Lockwood. Na fotkách ho můžete vidět také s Josephem Morganem. :)
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com


♠♠